MJOP Onderhoudsprogramma

 

Van vitaal belang voor een systematisch beheerbeleid is het onderhoudsprogramma, een plan dat over meerdere jaren loopt. Op basis van inspectie en kennis wordt het onderhoudsgedrag van onderdelen van het pand in kaart gebracht. De noodzakelijke werkzaamheden worden geprognosticeerd en uitgezet in een planning.

We kijken naar gewenst kwaliteit niveau: technisch en esthetisch. Daarnaast houden we rekening met tijd (planning), budget en van toepassing zijnde wet-en regelgeving (inclusief eventuele huisregels). Het hoort bij de tweede stap in ons ZesStappen plan.

Ook hier geldt: het onderhoudsprogramma brengen we samen in kaart. We koppelen de werkzaamheden aan een planning in tijd en drukken de werkzaamheden uit in geld. Hierdoor beschikt u altijd een betrouwbaar en transparant onderhoudsplan. Bovendien geldt bij ons dat het onderhoudsprogramma geen statisch meerjarenplan is. Jaarlijks volgt er een update en kunnen we, als dat verstandig is, ons aanpassen aan de actualiteit. Het is maar net wat het beste is voor de toekomst van uw vastgoed.