ONZE 6 STAPPEN

Hoe wij voor u het verschil maken

Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie realiseert haar projecten graag samen met u. Hiervoor is een zes stappenplan ontwikkeld waarin gezamenlijk gewerkt wordt naar het verwachte resultaat. De kern van de stappen is heldere communicatie, van beide kanten. Hierdoor wordt het verschil gemaakt, bij ieder project.

 

Stap 1 – Wat wil de klant?

Om de klant het resultaat te kunnen leveren zoals hij dat in gedachten heeft, is het van belang dat deze klant zelf heel goed weet wat hij met zijn bezit wil. We gaan dan ook in op alle zaken die hen bezighoudt bij het maken van zijn strategisch (voorraad) beleid voor de langere termijn.Wat zijn de wensen? Wat zijn de mogelijkheden binnen het project? Peter geeft u inzicht wat de gevolgen kunnen zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden.

 

Stap 2 – Wensen meetbaar maken

Controle houden bij een project is van groot belang, dat wil iedere opdrachtgever. Vandaar dat gezamenlijk gekeken wordt naar het gewenste kwaliteitsniveau. Alles wordt hierin meegenomen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, alles in objectief meetbare termen.

 

Stap 3 – De beginsituatie

Om een onderhouds- of renovatietraject goed te starten is het in kaart brengen van de beginsituatie van groot belang. In begrijpelijke taal wordt de beginsituatie vastgelegd. Niet alleen wordt de status beschreven ook de mogelijk gevolgen hiervan worden benoemd.

 

Stap 4 – Hoe komen we naar de gewenste situatie?

Om het gewenste resultaat te realiseren brengt Peter in kaart wat de mogelijkheden zijn. Alternatieven worden onderzocht en keuzes worden besproken. Het nut van de werkzaamheden wordt benoemd in relatie tot de te maken kosten en de eventuele risico’s. Op die manier heeft de opdrachtgever altijd de keuze en weet hij direct waar hij aan toe is.

 

Stap 5 – De overeenkomst

Optimale duidelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: dan maak je samen het verschil. Vandaar dat de overeenkomst die voldoet aan het gehele proces en die – eventueel voor langere periode – zekerheid geeft op basis van de gemaakte resultaatafspraken.

 

Stap 6 – De nazorg

De nazorg bestaat uit het monitoren van het uitgevoerde onderhoud. Zo bouwen wij kennis en ervaring op over de degradatie van systemen en gebruikte producten én bent u verzekerd van een duurzaam resultaat. De verschillende afspraken met leveranciers en fabrikanten worden uitgewerkt en overgedragen.

STARTEN BIJ HET WAAROM

EEN ANDERE VISIE OP SAMENWERKEN IN RENOVATIE EN ONDERHOUD

Vraag via onderstaand contactformulier je gratis exemplaar aan

13 + 2 =